CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH
        ► Tìm kiếm
 

 CÔNG TÁC CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

 

Chất lượng khám bệnh, chữa bệnh là vấn đề được cộng đồng và cả xã hội hết sức quan tâm, bởi nó có tác động trực tiếp đến người bệnh và ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của nhiều người. Trong những năm gần đây Đảng, Nhà nước và Quốc hội đã quan tâm ban hành nhiều văn bản quan trọng về công tác y tế. Năm 2013 Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 19/2013/TT-BYT ngày 12 tháng 7 năm 2013 về Hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện. Hằng năm, công tác đánh giá chất lượng bệnh viện tiếp tục được đặc biệt quan tâm, các bộ tiêu chí đánh giá CLBV được đổi mới hằng năm. Năm 2016, Bộ Y tế ra Quyết định số 6858/QĐ - BYT ngày ngày 18 tháng 11 năm 2016 về việc ban hành Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam với quan điểm chủ đạo là: Lấy người bệnh là trung tâm của hoạt động điều trị và chăm sóc, nhân viên Y tế là then chốt của toàn bộ hoạt động khám, chữa bệnh. Bộ tiêu chí khuyến khích, định hướng và thúc đẩy các bệnh viện tiến hành nâng cao chất lượng nhằm cung cấp dịch vụ y tế an toàn, chất lượng, hiệu quả  và đem lại sự hài lòng cho người bệnh.

 

Kết quả hoạt động bệnh viện trong năm 2018:

 

Trong năm 2018, bệnh viện đã triển khai thực Đề án Cải tiến chất lượng bệnh viện theo đúng đề án được phê duyệt: cụ thể bệnh viện đã hoàn thành 05 mục tiêu của Đề án đặt ra đó là:

 

1. Tiếp tục thực hiện 5S tại 100% các khoa/ phòng trong bệnh viện, có cải tiến liên tục và hiệu quả góp phần cải thiện môi trường bệnh viện, môi trường làn việc qua đó làm tăng sự hài lòng của người bệnh và nhân viên y tế với cảnh quan thoáng mát, sự sạch sẽ, ngăn nắp gọn gàng và tiện nghi. Phấn đấu đạt trên 90% bệnh nhân hài lòng và rất hài lòng với chất lượng bệnh viện qua các chỉ số: 1)Chất  lượng chung; 2) Tiếp cận với dịch vụ bệnh viện; 3) Cơ sở vật chất trang thiết bị; 4) Thời gian chờ đợi; 5) Tinh thần thái độ của nhân viên y tế; 6) Môi trường bệnh viện ngăn nắp, thuận tiện.

 

2. Triển khai  thực hiện báo cáo, phân tích, giải quyết và phòng ngừa sự cố y khoa hiệu quả tại 100% các khoa phòng và áp dụng công nghệ thông tin trong báo cáo sự cố y khoa trong năm 2018.

 

3. Giám sát sự tuân thủ các quy trình chuyên môn gồm: Quy trình phẫu thuật nội soi tiền liệt tuyến; Quy trình cải tiến các biểu mẫu ghi chép hồ sơ điều dưỡng tại khoa Hồi sức chống độc; Quy trình khám bệnh, chữa bệnh viêm ruột thừa cấp ở người lớn bằng phương pháp nội soi đã được xây dựng.

 

4. Phấn đấu giảm tiến tới không còn tiêu chí ở mức 2, giảm ít nhất 10 tiêu chí ở mức 3 theo kết quả kiểm tra đánh giá chất lượng năm 2017.

 

5. Xây dựng phòng xét nghiệm theo tiêu chuẩn ISO 15189: 2012 tại các khoa Huyết học - truyền máu, Hóa sinh, Vi sinh.

 

Công tác Quản lý chất lượng bệnh viện năm 2018:

 

Trong năm 2018 bệnh viện đã tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh: Kiện toàn Hội đồng quản lý chất lượng bệnh viện, tổ quản lý chất lượng, mạng lưới quản lý chất lượng, tiếp tục triển khai thực hiện Thông tư số: 19/2013/TT-BYT, ngày 12/7/2013 của Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện. Kết quả đánh giá chất lượng bệnh viện hằng năm liên tục được tăng lên.

 

 - Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng quản lý chất lượng bệnh viện, cụ thể, đã xây kế hoạch và đề án cải tiến chất lượng tại đơn vị, đã bố trí nguồn kinh phí của đơn vị triển khai thực hiện một số hoạt động trong đề án cải tiến chất lượng năm 2018 tổng kinh phí khoảng 525.000,000 triệu đồng. 

 

- Hoạt động hướng đến người bệnh: Bố trí sắp xếp bàn khám và tư vấn cho người bệnh tương đối hợp lý. Người bệnh vào điều trị được cung cấp tương đối đầy đủ các vật dụng cá nhân. tại các khoa lâm sàng không có người bệnh phải nằm ghép. Tinh thần thái độ giao tiếp ứng xử của CBVC đối với bệnh nhân đúng mực.

 

- Điểm kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2018 là 312 điểm. Điểm bình quân là 3,73 điểm.

 

- Tham dự các hội nghị, hội thảo, tập huấn về cải tiến chất lượng và quản lý bệnh viện do BQL Dự án tỉnh và trung ương tổ chức.