CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH
        ► Tìm kiếm
 

Trưởng khoa: 

Phó khoa: BS CKI. Lưu Bích Thảo

Phó khoa: ThS. Hoàng Quỳnh Huê