CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH
        ► Tìm kiếm
 

Trưởng khoa: ThS. Diêm Sơn

Phó Trưởng khoa: BS CKI. Lê Thị Ánh Nguyệt