CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH
        ► Tìm kiếm
 

- Thành tích đạt được

+ Năm 2016 Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Về việc BVĐK tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2016.

+ Năm 2017 Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ Về việc tặng cho tập thể có thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2017.

+ Năm 2017 Bằng khen của Bộ Y tế Về việc tặng Bằng khen cho tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2017.

+ Năm 2017 Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Về việc BVĐK tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thương binh, liệt sỹ.

+ Năm 2017 Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Về việc công nhận Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái Đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2017.