CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH
        ► Tìm kiếm
 

Ban Giám đốc hiện tại:

 

Giám đốc: Ts.Bs. Trần Lan Anh

 

 

 

 

 Phó Giám đốc: Bs CKII. Trịnh Thị Thu Hoài

 

 

 

 

 Phó Giám đốc: Ths.Bs. Diêm Sơn

 

 

 

 

Phó Giám đốc: Bs CKI. Nguyễn Văn Công