CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH
        ► Tìm kiếm
 

Kế hoạch hướng dẫn thực hành để cấp Chứng chỉ hành nghề Khám bệnh, chữa bệnh và báo cáo hoạt động hướng dẫn thực hành năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023


 

Kế hoạch hướng dẫn thực hành để cấp Chứng chỉ hành nghề Khám bệnh, chữa bệnh và báo cáo hoạt động hướng dẫn thực hành năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023.

Xem chi tiết:

  - KH 08

  - KH 10

  - KH 12

  - DS 2022

  - DS 2023